29.11.2015-ci tarixində kursumuzda keçirilən magistr sınaq imtahanının düzgün cavabları.
MƏNTİQ.
1.2005
2.2
3.235
4.1
5.91
6.C
7.A
8.B
9.A
10.D
11.B
12.A
13.B
14.D
15.C
16.A
17.E
18.B
19.C
20.E
21.D
22.C
23.D
24.A
25.B
26.C
27.B
28.A
29.E
30.E
31.A
32.A
33.E
34.D
35.E
36.E
37.C
38.C
39.A
40.A
41.A
42.A
43.A
44.E
45.D
46.D
47.A
48.B
49.A
50.C

İNFORMATİKA
51.D
52.D
53.E
54.C
55.E
56.C
57.B
58.B
59.D
60.A
61.A
62.D
63.D
64.D
65.B
66.B
67.E
68.B
69.D
70.C
71.2
72.2
73.125
74.2346
75.80

İNGİLİS DİLİ
76.D
77.D
78.B
79.C
80.B
81.E
82.B
83.D
84.C
85.D
86.A
87.E
88.C
89.E
90.A
91.C
92.D
93.A
94.D
95.A
96.146
97.13
98.314
99.24351
100.145

RUS DİLİ
76.A
77.C
78.B
79.D
80.B
81.D
82.C
83.D
84.B
85.C
86.C
87.D
88.E
89.D
90.E
91.D
92.A
93.B
94.C
95.E
96.135
97.132
98.2356
99.12456
100.514326

ALMAN DİLİ
76.A
77.D
78.B
79.A
80.D
81.C
82.D
83.E
84.A
85.C
86.B
87.A
88.E
89.B
90.A
91.C
92.E
93.B
94.E
95.A
96.5
97.3
98.4
99.5
100.2

FRANSIZ DİLİ
76.D
77.E
78.D
79.C
80.A
81.D
82.D
83.A
84.C
85.E
86.B
87.B
88.E
89.A
90.C
91.B
92.A
93.A
94.A
95.E
96.135
97.1AC 2B 3E
98.45132
99.235
100.135