Müəllim Şeyx Nizami, Füzuli, Nəsimi... Seyid Yahya Şirvani, Həmzə Nigari, Yunus Əmrə, Mövlana, Şəms Təbrizi... Şah İsmayıl Xətai, Fateh, H.Əliyev... İlhamlar,Fərizələr və Mübarizlər demək deyil. Müəllim bu dahiləri hər gün səbir, təmkin və zəhmətlə formalaşdıran və ərsəyə gəlməsi üçün əmək sərf edən şəxsdir. Bu dahilərə insanlığın, cəsarətin, şəfqətin, qəhrəmanlığın və kamilliyin elmini öyrədib aşılayandır. Müəllim peyğəmbərlər məsləyidir. Nə gözəlki siz belə müəllimsiniz. Nə gözəlki övladlarımız sizin təlimizdədir. Biz və övladlarımız bir ömür boyu ödənə bilməyəcək qədər sizə minnətdarıq. Ömrünüzün hər günü mübarək, xeyirli və bərəkətli olsun. Müəllimlər gününüz mübarək.

Yazının müəllifi: Biznes koc Fedai Abdullayev.