16.10.2016-cı il tarixində saat 13:30-da kursumuzda ödənişsiz MAGİSTR SINAQ İMTAHANI keçiriləcəkdir. İmtahanda 1-ci yer tutan tələbəyə 75%, 2-ci yer tutan tələbəyə 50%,3-cü yer tutan tələbəyə isə 25% güzəşt olunacaqdır. Qeydiyyat üçün aşağıdakı linkə daxil olun.
http://belc.az/exams.
Tel:0555888807,0124084980