20.11.2016-cı il tarixində kursumuzda keçirilmiş MAGİSTR sınaq imtaganında olan sualların doğru cavabları.
1. 313
2. 1;2;3
3. 5
4. 8
5. 26
6. E
7. A
8. D
9. D
10. A
11. A
12. C
13. D
14. C
15. C
16. D
17. B
18. B
19. E
20. B
21. D
22. B
23. D
24. B
25. C
26. D
27.C
28. B
29. D
30. E
31. C
32. D
33. B
34. B
35. E
36. A
37. C
38. C
39. A
40. D
41. C
42. C
43. B
44. E
45. B
46. E
47. E
48.B
49. A
50. D
51.C
52. B
53. D
54.D
55. B
56. E
57. D
58. D
59.D
60. C
61. E
62. B
63. A
64. E
65. B
66. C
67. C
68. E
69. B
70. C
71. 1;2
72. 8
73. 1;3;4
74. 5
75. 4
INGILIS DILI
76. C
77. D
78. A
79. D
80. E
81.A
82. B
83. D
84. C
85. E
86. B
87. D
88. C
89. D
90. E
91. E
92. E
93. E
94. C
95. B
96. 1,4,5,
97. 1,5,6,
98. 1,2,5
99. 1,3,4,6
100. 5,4,2
RUS DILI
76. C
77. D
78. D
79.B
80. B
81. C
82.B
83. E
84. C
85. D
86. D
87. A
88. A
89. C
90. D
91. E
92. D
93. B
94. C
95. D
96. 1;4;5
97. 3;4;5
98. 2;5
99. 3;1;4;2
100. 2;4
FRANSIZ DİLİ
76. A
77. E
78. A
79. E
80. B
81. E
82. E
83. C
84. A
85. D
86. E
87. A
88. A
89. E
90. D
91. E
92. B
93. B
94. B
95. D
96. 1;3;4;2;5
97. 2;3;5;1;4
98. 1-D;2-B;3-E
99. 2;3
100. 1;3;4;2;5