Müasir nəzəri fizikanın yaradıcılarından, Nisbilik Nəzəriyyəsinin müəllifi, fizika üzrə Nobel mükafat laureatı, qeyri-adiliyi ilə yaddaşlarda qalan Albert Einstein

Paylaşın