Ən gözəl nümunə…

Bir gün bir alimdən soruşurlar:
- Kimdən nümunə götürək? Alimlərdən yoxsa tacirlərdən?
- Heç birindən! Deyə alim cavab veriri və sözünə davam edir:
- Ən gözəl nümunə uşaqlardır…
- Axı uşaqlar heç bir şeyi bilmirlər?
- Yanılırsınız. Uşaqlar hamımıza nümunə olan üç keyfiyyətə malikdirlər. Birincisi, həmişə xoşbəxtdirlər, ikincisi həmişə məşğuldurlar, üçüncüsü həmişə isdədiklərini necə əldə edəcəklərini bilirlər…