Bugün kursumuzun 9 illiyidir.
Bu münasibət ilə BELC ailəsini baş da qurucumuz Xalid Selimov olmaqla,bütün müəllim və tələbə heyyətimizi səmimi qəlbdən təbrik edirik.
BELC təhsil kompleksi 2009-cu il, aprel ayının 19-undan fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində tələbələrimizə yüksək səviyyəli təhsil vermək üçün səylə çalışmışıq və buna nail olmuşuq.
Uğurlarımız bol olsun.