"Şeytan"la əlaqədar filmlərdən bildiyimiz "666"dan; yəni şeytanın nömrəsindən qorxan kəslər var. Bu elə bir hal almışdır ki uzunluğundan ötəri indi təkrar yaza bilməyəcəyimiz "H" hərfiylə başlayan bu ad, psixoloji bir xəstəlik növü olaraq tibb ədəbiyyatına daxil olmub.