Bugün kursumuzda kimya fənnindən yarışma keçirilmişdir.
Ümumi kimya bölümlərinin bitməsi, Qeyri-üzvi kimya bölümlərinin başlanması ilə əlaqədar "Halogenlər" və "Məhlullar" komandalarının qrup daxilində yarışı.Və "Halogenlər" komandası qalib oldu