https://www.youtube.com/watch?v=QZt2XC-fYAA&t=8s
 
İngilis dilində to be ilə işlənən birləşmələr:
To be hungry– ac olmaq
To beagainst-əlehinə olmaq
To beangry / furious -qəzəbli olmaq
To beashamed / embarrassed -xəcalət çəkmək, utanmaq
To becalm / quiet / silent– sakit olmaq
To becareful– diqqətli olmaq
To be interested in -maraqlanmaq
To be keen on- xoşlamaq
To be worth– dəyəri olmaq
To be late– gecikmək
To beobliged to / forced to– məcbur olmaq
To beoffended– incimək
To beruined– məhv olmaq
To be scared/ frightened/ afraid of . . . - qorxmaq
To beshocked/ suprise – təcüblənmək
To be amazed– təcüblənmək
To besorry  -  ürəyi yanmaq
 To be sad/ unhappy– qəmgin olmaq
To be happy– xoşbəxt olmaq
To be in love– aşiq olmaq
To be ill / sick– xəstə olmaq
To be worried / anxious – narahat olmaq
To be nervous/ stressed– gərgin olmaq
To be retired– təqaüdə çıxmaq
To be complete opposites– tamamilə əks insanlar olmaq
To be shy– utancaq olmaq
To be engaged – nişanlı olmaq, cəlb edilmək
To be enthusiastic– həvəsli olmaq
To be hot – isti olmaq
To be cold– soyuq olmaq
To be in a hurry– tələsmək
To be in need of– ehtiyac içində olmaq
To be jealous - qısqanmaq
To be made of . . . – nədənsə hazırlanmaq
To be lucky– şanslı olmaq
To be married – evli olmaq
To be single – subay olmaq
To be a member of ...- . . . üzvü olmaq
To be rich– varlı olmaq
To be poor– kasıb olmaq
To be popular / wel-known / famous for– məşhur olmaq
To responsible for – məsuliyyət daşımaq
To be proud of– fəxr duymaq
To be out of order – xarab olmaq
To be sceptic  - şübhələnmək
To be situated – yerləşmək
To be sure of / certain-əminolmaq, arxain olmaq
To be taken in - aldanmaq
To be wellözünü yaxşı hiss etmək
To be a widow(er)dul qadın (dul kişi ) olmaq
To be upset / disappointed– məyus olmaq
To be present- iştirak etmək
To be ready – hazır olmaq
To be absent– iştirak etməmək
To be pleased  -məmnun olmaq
To be on a diet – pəhrizdə olmaq
To be tired of . . . - . . . yorulmaq
To bestuck in– ilişmək
To bebe honest– sözün düzü
To beused to– vərdiş almaq
To becross (with somebody)- küsmək
To bein desperate straits – çarəsiz olmaq
To be at the door - borc sahiblərinin qapıya dayanması
To bealright / ok/ good/ fine/ nice– yaxşı olmaq
To be on -işığın yanması
To be up –vaxtın bitməsi, qurtarmaq
To be over-qurtarmaq
To bea burden to  . . -yük olmaq . . 
To bea family– ailə olmaq
To be a first– birinci olmaq
To bea model– nümunə olmaq
To be on an exchange program – tələbə mübadilə proqramında olmaq
To be on holiday- tətildə , bayramda olmaq
To be on bussiness– ezamiyyətdə olmaq
To be abroad- xaricdə olmaq
To bebored– bezmək, darıxmaq
To be blamed– günahkar olmaq
To be confused- çaşdırmaq
To beirritated / annoyed / frustrated -əsəbiləşmək
To beclever at  - yaxşı bacarmaq
To be busy– məşğul olmaq
To becomposed  – ibarət olmaq
To be born- doğulmaq
To be bad / terrible at - nədəsə pis olmaq
To begood at– nədəsə yaxşı olmaq
To beat home / school- evdə, məktəbdə olmaq
To beat one’s wit’s end – özünü itirmək, çətin vəziyyətə düşmək
To be glad of . . . – şad olmaq . . .
To be gratefull to ... for-məmnun olmaq
To be fond of– sevmək 
To befed up with – bezmək
To be eager for – istəkli omaq
To be divorced- boşanmaq
To be seperated - ayrılmaq
To be full of . . . – dolu . . . 
To be full up- tox olmaq
To be equal to– bərabər olmaq
To be exhibited in - nümayiş etdirmək
To be dependent on– asılı olmaq
To be free– azad olmaq, boş olmaq