Tədris müəssisəsinin adı

Tarix

Tədris müəssisəsinin adı

Tarix

 

                  RQİİ

 

4,11,18,25

Aysel Avto,Binə PL,Avtopilot-H

17

Ulu Şirvan,Toğrul-S,6BPL,OYU,Avtomobilçi cəmiyyəti

 

1

Ulu Şirvan,Toğrul-S,6 BPL,OYU,Avtomobilçi cəmiyyəti

20

AAHM

 

3

Üç ulduz,Nəsimi filialı,MİF

21

Aysel Avto,Binə PL,Avtopilot-H

 

6

Xəzər filialı,Nizami filialı,Zirvə-H

 

22

Xəzər filialı,Nizami filialı,Zahid,Xəzər Avto,MİU

7

Avtonəqliyyatçı-S,Zahid,Xəzər Avto,Təfəkkür,MİU

 

23

Asiman,9BPL, Oriyent ekspress, Avtonəqliyyatçı-S

8

Sabunçu filialı,Xətai filialı,Asiman,9 BPL

24

Sabunçu filialı,Xətai filialı,Qaradağ filial

 

10

Aysel Avto,Binə PL,Avtopilot-H, Azəravtonəqser.TKK

27

 

Binəqədi filialı,Bakı ş. filialı

 

13

Ayxan-A,Renessans,Ralli-A,Rüstəm Avto

29

 

Ayxan-A,Renessans,Ralli-A, Nərimanov filialı

 

14

İşıqlı Yol, 5BPL,Fərman AO Nərimanov filialı,Oriyent ekpress

 

30

Rüstəm Avto, Zirvə-H, Azəravtonəqser.TKK

15

Binəqədi filialı,Bakı ş. filialı

31

İşıqlı Yol, 5BPL,Fərman AO

16

Ulu Şirvan,Toğrul-S,

6BPL,OYU,Nəsimi filialı,Avtomobilçi cəmiyyəti                                                     

03.06