Dərslər həftədə 3 dəfə 1 saat və ya 2 dəfə saat yarım olmaqla keçiriləcək.Qruplar 3-4 nəfərdən ibarət olur.Dərslər 20 il iş təcrübəsi olan müəllim tərəfindən keçiriləcək.

Tam proqram aydan ibarətdir:  2 ay milli mühasibatlıq,1ay b1,b2,btp proqramları və 1 ay isə 1c proqramının (bütün versiyalar) tədrisi.

Mündəricat

1.Mühasibat uçotuna giriş.

2. Aktivlər və passiblər haqqında məlumat.

3. Hesablar planı haqqında qısa məlumat.

4. Əmək haqqı və onun uçotu.

5. Əmək haqqının müxabirləşməsi.

6. Məzuniyyətin hesablanması.

7.Xəstəlik vərəqəsinin hesablanması.

8. Analıq məzuniyyətinin hesablanması.

9. Axrıncı haqq-hesab planının hesablanması.

10. Əmək haqqının 3 misli.

11. Əsas vəsaitlərin uçotu və amortizasiyası.

12. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və amortizasiyası.

13. Materialların uçotu və qiymətləndirilməsi.

14.Azqiymətlilərin uçotu və amortizasiyası.

15. Məzənnə fərqinin uçotu.

16. Bank kreditlərinin uçotu.

17. Xərclərin uçotu və maya dəyərrinin hesablanması.

18. Müəssisə balansının quruluşu.

19. İcarə əməliyyatlarının uçotu.

20. Likvidlik prinsipi.

21. Kassa əməliyyatlarının uçotu.

22.Satış əməliyyatlarının uçotu.

23. Nizamnamə kapitalının uçotu.

24. Vergilərlə hesablaşmaların uçotu.

 

25. Bütün vergilərin hesabatları.

26. BTP proqramı ilə bəyannamələrin göndərilməsi.

27. Statistikanın hesabatları.

28. DSMF-nin hesabatları.

29. Alış və satış zamanı ƏDV-nin hesablanması.

30. 1 C proqramı.

31. Test.

 

Taymədrisin sonu SERTİFİKAT verilir.
Dərsin keyfiyyətinə əmin olmağınız üçün İlk dərs sınaq dərsidir və ödənişsizdir.
Tel: (012) 408 49 80 ; (055) 588 88 07 #muhasibat #muhasibatliq #muhasib#muhasibatliqkurslari #muhasibatliqkursu #muhasibat1c #1c