18.10.2015-ci ildə kursumuzda keçirilən magistr sınaq imtahanının doğru cavabları.
MƏNTİQ
1.51
2.2
3.12
4.84
5.365
6.C
7.B
8.A
9.B
10.D
11.A
12.C
13.E
14.E
15.D
16.B
17.D
18.B
19.E
20.B
21.D
22.E
23.C
24.C
25.D
26.D
27.A
28.E
29.C
30.A
31.B
32.C
33.D
34.B
35.D
36.B
37.A
38.D
39.C
40.E
41.C
42.C
43.D
44.E
45.E
46.B
47.D
48.C
49.A
50.B

İNFORMATİKA
51.A
52.B
53.B
54.D
55.A
56.A
57.B
58.A
59.D
60.E
61.C
62.D
63.D
64.A
65.A
66.B
67.E
68.E
69.B
70.C
71.65535
72.1.2.3
73.1.2.5
74.3
75.1.3

İNGİLİS DİLİ
76.E
77.A
78.D
79.E
80.D
81.A
82.A
83.C
84.C
85.C
86.C
87.E
88.D
89.B
90.B
91.A
92.C
93.B
94.D
95.B
96.1
97.4
98.1
99.4
100.2

RUS DİLİ
76.C
77.B
78.D
79.D
80.E
81.C
82.A
83.C
84.D
85.B
86.B
87.D
88.A
89.D
90.D
91.C
92.D
93.E
94.E
95.B
96.2.4.5
97.1.3.4
98.2.4
99.3.1.2.5.4
100.1.4.5

ALMAN DİLİ
76.E
77.E
78.D
79.E
80.B
81.E
82.A
83.B
84.B
85.E
86.C
87.D
88.E
89.B
90.A
91.E
92.E
93.B
94.A
95.B
96.2.5
97.3
98.1.4.5
99.1.6.3.2.4.5
100.1.4