01.11.2015-ci il tarixində kursumuzda keçirilən magistr sınaq imtahanının dügün cavabları.

 

Məntiq

 

  1. 24
  2. 10
  3. 5
  4. 2.4.5
  5. 2.5.6.7
  6. D
  7. B
  8. B
  9. C

10.B

11.C

12.E

13.D

14.C

15.C

16.D

17.A

18.A

19.B

20.A

21.E

22.A

23.C

24.C

25.E

26.D

27.B

28.D

29.A

30.A

31.A

32.A

33.B

34.C

35.E

36.B

37.D

38.C

39.C

40.E

41.A

42.A

43.D

44.E

45.E

46.B

47.A

48.D

49.D

50.B

 

İNFORMATİKA

51.A

52.D

53.B

54.A

55.E

56.A

57.E

58.A

59.B

60.C

61.D

62.B

63.E

64.A

65.A

66.D

67.B

68.E

69.B

70.D

71.15

72.3.4.6.7

73.2

74.1.3

75.1

 

İNGİLİS DİLİ

76.E

77.E

78.A

79.E

80.A

81.E

82.E

83.D

84.C

85.B

86.B

87.A

88.C

89.E

90.A

91.A

92.D

93.C

94.E

95.C

96.1.2

97.4

98.4

99.2.5

100.3.5

 

RUS DİLİ

76.A

77.C

78.B

79.D

80.B

81.D

82.C

83.D

84.B

85.C

86.C

87.D

88.E

89.D

90.E

91.D

92.A

93.B

94.C

95.E

96.1.3.5

97.1.3.4.2

98.2.3.5.6

99.1.2.4.5.6

100.5.1.4.3.2.6

 

ALMAN DİLİ

76.A

77.E

78.D

79.B

80.D

81.B

82.C

83.D

84.C

85.A

86.B

87.C

88.A

89.D

90.D

91.C

92.E

93.D

94.D

95.E

96.1.2.4.6

97.5.2.1.3.4

98.3

99.3

100.3.6

 

FRANSIZ DİLİ

76.D

77.B

78.A

79.B

80.B

81.A

82.E

83.A

84.C

85.D

86.A

87.B

88.E

89.C

90.B

91.B

92.D

93.A

94.B

95.D

96.1.4

97.1.3.5

98.1.3.5

99.2.4

100.3.4.5