15.11.2015-ci il tarixində keçirilmiş magistr sınaq imtahanının düzgün cavabları.
Məntiq:
1. 1
2. 30
3. 48
4. 388
5. 50
6. A
7. D
8. C
9. E
10. A
11. D
12. A
13. B
14. D
15. C
16. A
17. C
18. B
19. E
20. B
21. D
22. D
23. E
24. A
25. A
26. B
27. B
28. B
29. D
30. A
31. A
32. C
33. B
34. A
35. B
36. A
37. A
38. B
39. C
40. B
41. B
42. A
43. D
44. B
45. A
46. B
47. A
48. C
49. B
50. E

İNFORMATİKA
51. B
52. B
53. A
54. C
55. B
56. A
57. B
58. B
59. B
60. B
61. D
62. C
63. B
64. B
65. B
66. C
67. D
68. C
69. E
70. C
71. 3
72. 1,2
73. 4100
74. 1,2
75. 1,2,3,4,5

İNGİLİS DİLİ
76. C
77. A
78. C
79. D
80. C
81. C
82. A
83. C
84. C
85. D
86. D
87. C
88. A
89. C
90. A
91. C
92. E
93. A
94. D
95. E
96. 1,4
97. 1
98. 2,4
99. 3,4
100. 4

RUS DİLİ:
76. C
77. E
78. D
79. B
80. D
81. E
82. B
83. A
84. B
85. C
86. A
87. B
88. E
89. B
90. E
91. D
92. B
93. E
94. D
95. A
96. 4,1,3
97. 1,3,4,6
98. 1,6,3,5
99. 4,1,2,3,5
100. 1,5,2,6,3,4

 

FRANSIZ DİLİ
76. B
77. E
78. C
79. B
80. A
81. A
82. D
83. D
84. B
85. E
86. E
87. E
88. D
89. A
90. A
91. E
92. B
93. A
94. E
95. C
96. 2,4
97. 1,3,4
98. 1,5
99. 3,4,5
100. 2,4

Alman dili
76. A
77. D
78. B
79. B
80. C
81. D
82. A
83. C
84. A
85. B
86. C
87. E
88. C
89. C
90. B
91. C
92. D
93. E
94. A
95. D
96. 1,4,5,3,2
97. 4,5
98. 4
99. 2,3
100. 4,5