22.11.2015-Cİ İL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏN ABİTURİYENT SIMAQ İMTAHANININ DÜZGÜN CAVABLARI.
1Cİ QRUP
AZƏRBAYCAN DİLİ
1.A
2.B
3.E
4.E
5.D
6.A
7.B
8.E
9.A
10.E
11.B
12.B
13.E
14.A
15.E
16.E
17.C
18.D
19.B
20.A
21.D
22.A
23.A
24.E
25.D

RİYAZİYYAT
26.A
27.A
28.A
29.A
30.D
31.C
32.D
33.E
34.A
35.C
36.B
37.A
38.C
39.B
40.C
37.A
38.C
39.B
40.C
41.C
42.C
43.A
44.A
45.D
46.A
47.6
48.15
49.1D,E 2B,C 3A
50.1E 2D 3E

FİZİKA
51.C
52.A
53.B
54.D
55.A
56.E
57.C
58.D
59.D
60.A
61.C
62.A
63.C
64.C
65.D
66.E
67.B
68.B
69.C
70.A
71.B
72.1.5
73.0.5
74.1B 2A,D 3C,E
75.1C 2B 3E,D

KİMYA
76.A
77.C
78.A
79.C
80.B
81.D
82.E
83.A
94.B
85.E
86.D
87.C
88.B
89.E
90.C
91.C
92.A
93.E
94.C
95.C
96.E
97.35
98.1.3
99.1B 2D 3A
100.1BC 2D 3AE

İNGİLİS DİLİ
101.A
102.C
103.D
104.D
105.B
106.C
107.B
108.D
109.C
110.D
111.A
112.A
113.B
114.C
115.D
116.D
117.D
118.E
119.C
120.B
121.C
122.A
123.B
124.C
125.D

RUS DİLİ
101.C
102.E
103.C
104.C
105.D
106.B
107.D
108.D
109.B
110.A
111.C
112.D
113.B
114.C
115.C
116.D
117.B
118.E
119.E
120.B
121.C
122.D
123.A
124.C
125.B

2Cİ QRUP
AZƏRBAYCAN DİLİ
1.C
2.A
3.B
4.E
5.E
6.E
7.A
8.E
9.A
10.D
11.A
12.E
13.E
14.B
15.D
16.D
17.D
18.B
19.D
20.C
21.C
22.1.2.5
23.1.3.4
24.1E 2A 3B
25.1C 2E 3A

RİYAZİYYAT
26.A
27.A
28.A
29.A
30.D
31.C
32.D
33.E
34.A
35.C
36.B
37.A
38.C
39.B
40.C
37.A
38.C
39.B
40.C
41.C
42.C
43.A
44.A
45.D
46.A
47.6
48.15
49.1D,E 2B,C 3A
50.1E 2D 3E

COĞRAFİYA
51.B
52.B
53.C
54.A
55.A
56.D
57.B
58.C
59.C
60.D
61.C
62.A
63.E
64.C
65.E
66.C
67.E
68.C
69.A
70.B
71.A
72.50
73.1.4
74.1A.C 2E 3D
75.1A 2E 3B

TARİX
76.D
77.B
78.D
79.D
80.C
81.E
82.A
83.C
84.E
85.A
86.D
87.D
88.C
89.E
90.A
91.C
92.B
93.D
94.B
95.A
96.D
97.B
98.D.
99.A
100.C

İNGİLİS DİLİ
101.A
102.C
103.D
104.D
105.B
106.C
107.B
108.D
109.C
110.D
111.A
112.A
113.B
114.C
115.D
116.D
117.D
118.E
119.C
120.B
121.C
122.A
123.B
124.C
125.D

RUS DİLİ
101.C
102.E
103.C
104.C
105.D
106.B
107.D
108.D
109.B
110.A
111.C
112.D
113.B
114.C
115.C
116.D
117.B
118.E
119.E
120.B
121.C
122.D
123.A
124.C
125.B

3CÜ QRUP
AZƏRBAYCAN DİLİ
1.C
2.A
3.B
4.E
5.E
6.E
7.A
8.E
9.A
10.D
11.A
12.E
13.E
14.B
15.D
16.D
17.D
18.B
19.D
20.C
21.C
22.1.2.5
23.1.3.4
24.1E 2A 3B
25.1C 2E 3A

ƏDƏBİYYAT
26.D
27.A
28.A
29.C
30.D
31.E
32.D
33.B
34.A
35.A
36.D
37.C
38.B
39.A
40.E
41.B
42.B
43.D
44.B
45.B
46.E
47.C
48.C
49.C
50.D

TARİX
51.C
52.A
53.E
54.E
55.C
56.A
57.D
58.D
59.C
60.B
61.A
62.C
63.B
64.C
65.E
66.E
67.B
68.B
69.E
70.D
71.C
72.2.4
73.2.1.3.4
74.1B 2A 3DE
75.1C 2E 3AB

RİYYAZİYAT
76.D
77.B
78.A
79.A
80.B
81.A
82.A
83.D
84.D
85.A
86.E
87.D
88.E
89.B
90.E
91.D
92.E
93.C
94.B
95.A
96.E
97.67.5
98.13
99.1A.D 2C.E 3B
100.1D.E 2B.C 3A

İNGİLİS DİLİ
101.A
102.C
103.D
104.D
105.B
106.C
107.B
108.D
109.C
110.D
111.A
112.A
113.B
114.C
115.D
116.D
117.D
118.E
119.C
120.B
121.C
122.A
123.B
124.C
125.D

RUS DİLİ
101.C
102.E
103.C
104.C
105.D
106.B
107.D
108.D
109.B
110.A
111.C
112.D
113.B
114.C
115.C
116.D
117.B
118.E
119.E
120.B
121.C
122.D
123.A
124.C
125.B

4CÜ QRUP
AZƏRBAYCAN DİLİ
1.A
2.B
3.E
4.E
5.D
6.A
7.B
8.E
9.A
10.E
11.B
12.B
13.E
14.A
15.E
16.E
17.C
18.D
19.B
20.A
21.D
22.A
23.A
24.E
25.D

FİZİKA
26.C
27.A
28.B
29.D
30.A
31.E
32.C
33.D
34.D
35.A
36.C
37.A
38.C
39.C
40.D
41.E
42.B
43.B
44.C
45.A
46.B
47.B
48.A
49.C
50.E

RİYYAZİYAT
51.D
52.B
53.A
54.A
55.B
56.A
57.A
58.D
59.D
60.A
61.E
62.D
63.E
64.B
65.E
66.D
67.E
68.C
69.B
70.A
71.E
72.67.5
73.13
74.1A.D 2C.E 3B
75.1D.E 2B.C 3A

KİMYA
76.A
77.C
78.A
79.C
80.D
81.D
82.D
83.A
84.B
85.E
86.D
87.C
88.D
89.E
90.A
91.C
92.A
93.E
94.A
95.C
96.E
97.146
98.1.2.3
99.1B 2D 3A.E
100.1B.C 2D 3A.E

BİOLOGİYA
101.B
102.A
103.A
104.A
105.D
106.E
107.A
108.B
109.E
110.D
111.D
112.A
113.C
114.C
115.A
116.D
117.
118.A
119.E
120.B
121.C
122.12
123.7
124.1B.C.E 2A.D
125.1A.C 2B.D 3E